henssen logo

Meewerkende partner belonen voor gedaan werk in 2016

Meewerkende partner belonen voor gedaan werk in 2016

Stel, u heeft in 2016 zakelijke ondersteuning gehad van uw partner die zelf geen ondernemer is. Dat wilt u wel belonen. Welke mogelijkheden heeft u dan? En hoe zit dat dan fiscaal gezien?

Fiscaal partner meegewerkt in 2016?

€ 5.000,- of meer. Heeft u daar een vergoeding voor over van € 5.000,- of meer? Dan mag u dit bedrag van de winst aftrekken. Let op. Beloningen van € 5.000,- of meer per jaar zijn aftrekbaar voor uw zaak, maar zijn wel belast bij uw partner.

Minder dan € 5.000,-. Betaalt u echter minder dan € 5.000,-? Dan mag u dit bedrag niet van de winst aftrekken, maar komt u (onder voorwaarden) wel in aanmerking voor de meewerkaftrek. Een vergoeding tot € 5.000,- is niet belast bij uw fiscale partner.

Voorwaarden meewerkaftrek. Om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

o    U moet ondernemer zijn.

o    U moet voldoen aan het urencriterium.

o    Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of voor een vergoeding minder dan € 5.000,-.

Medegerechtigde? 

U bent medegerechtigde als u stille vennoot bent in een commanditaire vennootschap. Dan krijgt u als medegerechtigde geen meewerkaftrek. Een commandiet mag geen daden van beheer verrichten. Als medegerechtigde krijgt u dan ook geen ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Let op. U bent géén medegerechtigde als u vennoot bent in een vennootschap onder firma. In dat geval bent u immers ondernemer.

Uitgesloten winstbestanddelen? Voor de meewerkaftrek telt u niet mee winst die u behaalt bij:

o    het onteigenen van de onderneming;

o    het (gedeeltelijk) staken van de onderneming;

o    het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland.

Hoeveel is die meewerkaftrek?

Meegewerkt

De meewerkaftrek bedraagt

Minder dan 525 uren

Geen aftrek

525 tot 875 uren

1,25% van de winst

875 tot 1.225 uren

2% van de winst

1.225 tot 1.750 uren

3% van de winst

1.750 of meer uren

4% van de winst

Tip. Het bedrag dat u krijgt aan meewerkaftrek is geen inkomen voor uw fiscale partner. Let op. Meegewerkte uren moet u aannemelijk maken.

Meewerkaftrek

Arbeidsbeloning

Vof/maatschap

Aftrek bij ondernemer

Aftrek bij ondernemer

Winst verdeeld over beide partners

Niet belast bij partner

Belast bij partner

Winst belast bij beide partners

Alleen de ondernemer heeft recht op ondernemersfaciliteiten

Alleen de ondernemer heeft recht op ondernemersfaciliteiten

Beide partners hebben recht op ondernemersfaciliteiten

Partner heeft geen recht op betaling of verrekening van de vergoeding

Partner heeft aanspraak op betaling of verrekening van de vergoeding

Partners hebben beiden aanspraak op een winstaandeel

Partner heeft geen aanspraak op het vermogen van de onderneming

Partner heeft aanspraak op de overeengekomen arbeidsbeloning

Partner heeft ingevolge de overeenkomst aanspraak op een deel van het vermogen van de onderneming

Als u uw partner een meewerkbeloning geeft die lager is dan € 5.000,-, dan is die bij uw partner onbelast en kunt u als ondernemer daarnaast - onder voorwaarden - ook nog de meewerkaftrek claimen. U kunt dit bedrag echter niet van de winst aftrekken. Dat kan wel bij € 5.000,- of meer aan beloning.

Geschreven op: 2017-09-15 10:49:01