henssen logo

ZZP gastouder

Bent u ondernemer (ZZP-gastouder) of niet?

Ook al wilt u ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of u aan deze eisen voldoet. Pas wanneer u aan de eisen voldoet kunt u gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen.

In augustus 2016 is het Hof in Hoger beroep tot het oordeel gekomen dat een gastouder te weinig zelfstandigheid bezit om een ondernemer te zijn. Naar aanleiding daarvan trekt de Belastingdienst het ondernemerschap van een gastouder in twijfel. Meerdere gastouders hebben een melding gekregen dat de Belastingdienst voornemens is om van hun aangifte af te wijken. 

Belastingvoordelen ZZP-ers:

Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (minimaal 1.225 uren)

Startersaftrek (max. 3 jaren): € 2.123

MKB winstvrijstelling: 14% van de winst

Investeringsaftrek: 28%

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling?

  1. Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
   Als u minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
  2. Hoe zelfstandig bent u als ondernemer?
   Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
  3. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
   U moet voldoende tijd besteden aan uw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.
  4. Beschikt u over voldoende financiële middelen?
   Als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. U moet voldoende middelen hebben om uw bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.
  5. Wie zijn uw opdrachtgevers?
   U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt uw zelfstandigheid toe en uw afhankelijkheid af.
  6. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
   U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen briefpapier.
  7. Loopt u “ondernemersrisico”?
   Bestaat een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw diensten? Loopt u “ondernemersrisico”, dan bent u waarschijnlijk een onderneming.
  8. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

 

  De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen

 • Maak een eigen website
 • Zorg voor eigen visitekaartjes
 • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
 • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
 • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
 • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
 • Investeer in uzelf en uw onderneming (opleiding/training)

Geschreven op: 2017-09-15 10:47:54