henssen logo

Zonnepanelen en btw wat staat er op stapel

Btw-ondernemer. Als u zonnepanelen heeft, bent u ondernemer voor de btw. U kunt de betaalde btw over de aanschaf van de panelen terugvragen en u moet btw afdragen over de stroom die u terug levert aan uw energiebedrijf. De btw die u moet afdragen, wordt forfaitair bepaald aan de hand van het maximale opwekvermogen van uw zonnepanelen.

 

Kleineondernemersregeling (KOR). 

Op basis van dit forfait moet u vrijwel altijd minder dan € 1.883 btw afdragen. U kunt dan op grond van de KOR een belastingvermindering krijgen. Bent u in een jaar minder dan € 1.345 btw verschuldigd, dan kunt u ook om ontheffing voor de administratieve verplichtingen vragen en hoeft u geen btw af te dragen. 
Let op. U kunt dan ook geen btw terugvragen. Vraag daarom pas om ontheffing in het jaar na de aanschaf van uw zonnepanelen.

 

Nieuwe regeling vanaf 2020. 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR aangepast en komt er een omzet gerelateerde vrijstelling. Blijft u onder de omzetgrens van € 20.000, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een btw-vrijstelling. 
Let op. De btw-vrijstelling is automatisch van toepassing als u nu al een ontheffing heeft.

 

Herziening. 

Op het moment van het terugvragen van de btw is de aftrek nog niet definitief. Ervan uitgaande dat de zonnepanelen als roerend worden aangemerkt, moet u de zonnepanelen gedurende een periode van vier jaar na de aanschaf blijven volgen. Als u tijdens deze periode gebruik gaat maken van de btw-vrijstelling, moet u de eerder in aftrek gebrachte btw herzien en gedeeltelijk terugbetalen. Herziening blijft dus achterwege als u voor 2016 heeft geïnvesteerd in zonnepanelen. Herziening blijft ook achterwege als u vanaf 2020 niet kiest voor de btw-vrijstelling. U moet dan wel jaarlijks het btw-forfait afdragen.
Voorbeeld. U heeft in 2017 geïnvesteerd in tien zonnepanelen. De aanschafkosten bedroegen € 4.840 incl. € 840 btw. Met ingang van 1 januari 2020 kiest u voor de btw-vrijstelling. U moet de btw over de jaren 2020 en 2021 dan herzien. Het btw-bedrag dat u per jaar moet terugbetalen, bedraagt € 282 (€ 840/5 jaar herziening x 2 jaar).

 

Minimum. 

Voor deze herzieningsregeling geldt een minimumbedrag van € 500 op jaarbasis. Dit grensbedrag moet onder andere voorkomen dat zonnepaneeleigenaren gedwongen worden de in het jaar van aanschaf genoten teruggaaf van btw (deels) terug te betalen. Ondanks dit grensbedrag zullen een aantal particulieren bij een btw-vrijstelling tegen een herziening aanlopen. Wegens deze ongewenste situatie wordt er nog nader onderzocht of er op dit punt aanvullende regelgeving komt.
Wij houden u op de hoogte.

 

De kleineondernemersregeling gaat met ingang van 2020 veranderen. Deze wijziging kan ook gevolgen hebben voor zonnepaneeleigenaren. Er komen wellicht nog aanvullende regels.

Geschreven op: 2019-02-19 10:57:44