henssen logo

Disclaimer

Administratiekantoor Henssen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Administratiekantoor Henssen leiden naar informatie die niet aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden wordt door Administratiekantoor Henssen.

Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Administratiekantoor Henssen niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Henssen.